logo5lmn rasmi2020 sirim v2

Collaboration, Industrial Services and Employability Centre (CISEC), Politeknik Ibrahim Sultan (PIS) memfokus kepada perkhidmatan untuk industri terutama dari sudut jaringan dan kolaborasi untuk menangani lonjakan nombor satu (1) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 – 2025 (Pendidikan Tinggi) [PPPM 2015 – 2025 (PT)] iaitu graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang, serta mencapai kebolehkerjaan graduan (GE) seperti disasarkan.

 


Fungsi / Perkhidmatan

Fungsi dan peranan CISEC adalah :

  • Mempastikan PIS mencapai Key Strategik Indicator (KSI) 1 seperti yang dirancang oleh JPPKK bagi tahun 2016 – 2020 iaitu 90% kadar graduan yang di ambil bekerja.
  • Memudahcara jaringan dan kolaborasi di antara PIS dengan industri ke arah hubungan strategik yang meningkatkan kadar bekerja graduan PIS.
  • Menyediakan perkhidmatan dan maklumbalas terhadap keperluan industri terutama yang melibatkan kolaborasi dan penempatan kerja graduan.
  • Menyediakan khidmat nasihat kerjaya, perancangan dan persediaan graduan ke alam pekerjaan.
  • Meningkatkan kebolehpasaran (marketability) dan kebolehkerjaan (employability) graduan PIS melalui program pembangunan GE.
  • Melaksanakan program-program yang dirancang oleh Jabatan Pengajian Politeknik (JPP) dan PIS bagi meningkatkan GE seperti program CEO Faculty, Industry Advisory Committee (IAC) dan sebagainya.
  • Melaksanakan Kajian Pengesanan Graduan 1L5G dan Sistem Pengesanan Graduan (SPG) bagi PIS.

Carta Organisasi

- Sedang dikemaskini-

Direktori Staff