jppk 2023logo pislmn rasmi2020 sirim v3

Unit Peperiksaan

Pengenalan

Unit Peperiksaan Politeknik Ibrahim Sultan adalah suatu unit yang bertanggungjawab untuk menyelaras dan mengendalikan segala urusan yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti peperiksaan dan penganugerahan Sijil / Diploma / Ijazah Sarjan Muda Akademik pelajar.Unit ini diketuai oleh Ketua Unit Peperiksaan dan dibantu oleh dua (2) orang Pegawai Peperiksaan dan enam (6) orang Penyelaras Peperiksaan Jabatan.