logo4lmn rasmiiso1

Unit CISEC

Collaboration, Industrial Services and Employability Centre (CISEC), Politeknik Ibrahim Sultan (PIS) memfokus kepada perkhidmatan untuk industri terutama dari sudut jaringan dan kolaborasi untuk menangani lonjakan nombor satu (1) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 – 2025 (Pendidikan Tinggi) [PPPM 2015 – 2025 (PT)] iaitu graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang, serta mencapai kebolehkerjaan graduan (GE) seperti disasarkan.