logo5lmn rasmi2020 sirim v3

INFO ICT

Meja Bantuan ICT

Sistem dan Aplikasi (SPMP/CIDOS/HRMIS/SISTEM KEWANGAN/EMAIL/OFFICE 365/THUMBPRINT/ADOBE CC dll)

Talian Internet / Wifi

Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Staff)

 

  • Tempoh semakan dan tindakan bagi tiket yang dihantar adalah dalam tempoh masa 1-3 hari waktu bekerja.
  • Sila pastikan pengguna menggunakan alamat email yang betul serta simpan no rujukan tiket bagi menyemak status tiket yang dihantar

Akaun Office 365 Pelajar PIS 

Pelajar baharu Sesi II:2021/2022 boleh mula mengaktifkan akaun Office 365 bermula pada 07 Mac 2022 Jam 10 Pagi dengan merujuk kepada manual yang disertakan ini.

Bagi pelajar yang menghadapi permasalahan berhubung pengaktifan akaun Office 365 ini, sila log tiket ke Meja Bantuan ICT https://bit.ly/3pXMAVR bagi tujuan semakan dan tindakan selanjutnya

 icon kemaskini

**Sila register for self-service password reset sama ada melalui no handphone atau alternatif email, bagi membolehkan anda menukar password sendiri selepas ini


Akaun Office 365 Staff PIS


PERHATIAN

Perkhidmatan Wifi PIS  icon kemaskini

Pengaktifan akaun wifi pelajar bagi Sesi II:2021/2022 adalah dalam tempoh masa selepas 14 hari (bekerja) dari tarikh pendaftaran pelajar baharu. Tarikh awal dijangka untuk pengaktifan akaun ini adalah pada 10 Mac 2022

Pengaktifan Wifi Pelajar Baharu Sesi Sesi II:2021/2022 

Username: No Kad Matrik
Default Password: Temp.123 (Perlu ditukar ke password sendiri selepas login kali pertama berdasarkan Kod Bidang 050203  Pengurusan Kata Laluan, Polisi Keselamatan Siber KPM V1.0)

Cth format password:-
Format 1: P.NoIC (Contoh: P.1234567890)
Format 2: Pw.NoIC (Contoh: Pw.1234567890)
Format 3: Pwd.NoIC (Contoh: Pwd.1234567890)

Login kali pertama dan penukaran password boleh dilakukan dimana-mana makmal jabatan(yang mempunyai sambungan internet) atau di mini lab di perpustakaan PIS

Default Username dan Password Pelajar Sem 1 Keatas adalah Seperti Berikut:

Usename : No Kad Matrik

Default Password : Temp.123

Perlu ditukar ke password sendiri selepas login kali pertama berdasarkan Kod Bidang 050203  Pengurusan Kata Laluan, Polisi Keselamatan Siber KPM V1.0


Langkah-langkah Pengaktifan akaun wifi pengguna (pelajar)

Pelajar perlu mengaktifkan akaun wifi melalui mana-mana pc makmal di jabatan yang mempunyai capaian internet pis atau di mini lab perpustakaan

Langkah 1 : Klik pada Other user

other user


Langkah 2 : Masukkan username : NOMATRIK dan password (default) : NOKP

Paparan pc pengguna


Langkah 3 : Pengguna akan diminta untuk menukar password default yang diberikan

Makluman penukaran password


Langkah 4 : Pengguna perlu menukar default password :Temp.123 mengikut format yang ditetapkan

Format 1: P.NoIC (Contoh: P.1234567890)
Format 2: Pw.NoIC (Contoh: Pw.1234567890)
Format 3: Pwd.NoIC (Contoh: Pwd.1234567890)

Reset password


Langkah 5 :  Sekiranya password telah direset mengikut format yang ditetapkan, paparan ini akan dikeluarkan.

reset berjaya


Langkah 6 : Sekiranya password baru tidak menepati format yang ditetapkan, paparan ini akan dikeluarkan.  Sila ulang langkah 4

reset fail


Langkah 7 : Paparan seperti di bawah akan dikeluarkan (welcome skrin) sebaik sahaja password baru dikemaskini. 

welcome skrin

 

Akaun ini telah diaktifkan dan pelajar perlu menggunakan id dan password ini setiap kali login pada mana-mana pc lab di dalam makmal komputer PIS dan juga untuk menggunakan perkhidmatan wifi pis

 

Kaedah Login Wifi PIS Pelajar

Langkah 1 : Pilih SSID wifi -> SSID : PIS-PELAJAR

ssid


Langkah 2 : Buka mana-mana browser seperti Mozilla Firefox , Opera, Internet Explorer, Safari bagi akses ke landing page portal wifi (Google Chrome mempunyai compatible issue bagi paparan landing page ini)

contoh dibawah adalah Microsoft Edge, klik pada Go on to the website (not recommended)

 mcrosoft edge

paparan berikutnya akan dikeluarkan

edge portal

Langkah 3 : Masukkan username dan password seperti akaun yang telah diaktifkan pd pc makmal

contoh seperti dibawah:-

log

Langkah 4 : Apabila berjaya, pengguna boleh menggunakan kemudahan wifi pis ini.  Pengguna boleh menggunakan browser lain selepas proses authentication berjaya.

 

Sekiranya selepas proses reset pasword berjaya dilakukan di pc tetapi pengguna tidak berjaya untuk login ke wifi selepas tempoh 24 jam, sila laporkan ke Meja bantuan kami Sistem Helpdesk ICT (Talian Internet / Rangkaian) bagi tujuan semakan.

 

Unit Teknologi Maklumat
Politeknik Ibrahim Sultan