INFO ICT

PERHATIAN

Perkhidmatan Wifi PIS

  1. Para Pelajar boleh mula menggunakan perkhidmatan wifi ini bermula 8 Julai 2019 Jam 12 Tgh Hari.
  2. Lokasi wifi yang diaktifkan buat masa ini adalah di sekitar DKU, DTLAJ, Perpustakaan, Kantin dan DKJ dan lokasi yang diliputi SSID (PIS-PELAJAR dan PIS-STAFF)
  3. SSID bagi pis-pelajar / pis-staff masih belum diaktifkan atas sebab terdapat permasalahan teknikal yang masih dalam proses penyelesaian.
  4. Id akaun yang dibekalkan kepada staff dan pelajar adalah untuk penggunaan wifi dan pc di dalam PIS

Langkah-langkah Pengaktifan akaun wifi pengguna (pelajar)

Pelajar perlu mengaktifkan akaun wifi melalui mana-mana pc makmal di jabatan yang mempunyai capaian internet pis atau di mini lab perpustakaan

Langkah 1 : Klik pada Other user

other user


Langkah 2 : Masukkan username : NOMATRIK dan password (default) : Temp.123

Paparan pc pengguna 

 

 

 

Langkah 3 : Pengguna akan diminta untuk menukar password default yang diberikan

Makluman penukaran password


Langkah 4 : Pengguna perlu menukar default password :Temp.123 mengikut format yang ditetapkan

Format 1: P.NoIC (Contoh: P.1234567890)
Format 2: Pw.NoIC (Contoh: Pw.1234567890)
Format 3: Pwd.NoIC (Contoh: Pwd.1234567890)

Reset password


Langkah 5 :  Sekiranya password telah direset mengikut format yang ditetapkan, paparan ini akan dikeluarkan.

reset berjaya


Langkah 6 : Sekiranya password baru tidak menepati format yang ditetapkan, paparan ini akan dikeluarkan.  Sila ulang langkah 4

reset fail


Langkah 7 : Paparan seperti di bawah akan dikeluarkan (welcome skrin) sebaik sahaja password baru dikemaskini. 

welcome skrin

 

Akaun ini telah diaktifkan dan pelajar perlu menggunakan id dan password ini setiap kali login pada mana-mana pc lab di dalam makmal komputer PIS dan juga untuk menggunakan perkhidmatan wifi pis

 

Kaedah Login Wifi PIS Pelajar

Langkah 1 : Pilih SSID wifi -> SSID : PIS-PELAJAR

ssid


Langkah 2 : Buka mana-mana browser seperti Mozilla Firefox , Opera, Internet Explorer, Safari bagi akses ke landing page portal wifi (Google Chrome mempunyai compatible issue bagi paparan landing page ini)

contoh dibawah adalah Microsoft Edge, klik pada Go on to the website (not recommended)

 mcrosoft edge

paparan berikutnya akan dikeluarkan

edge portal

Langkah 3 : Masukkan username dan password seperti akaun yang telah diaktifkan pd pc makmal

contoh seperti dibawah:-

log

Langkah 4 : Apabila berjaya, pengguna boleh menggunakan kemudahan wifi pis ini.  Pengguna boleh menggunakan browser lain selepas proses authentication berjaya.

 

Sekiranya selepas proses reset pasword berjaya dilakukan di pc tetapi pengguna tidak berjaya untuk login ke wifi selepas tempoh 24 jam, sila laporkan ke Meja bantuan kami Sistem Helpdesk ICT (Talian Internet / Rangkaian) bagi tujuan semakan.

 

Unit Teknologi Maklumat
Politeknik Ibrahim Sultan