jppk 2023logo pislmn rasmi2020 sirim v3

Rasional Logo

logo pis

PENERANGAN LOGO


4 bucu mewakil teras yang terkandung dalam Halatuiu Transfomasi Politeknik dan Juga 4 komponen utama dalam TVET iaitu Teknikal, Vokasional, Pendidikan dan Latihan

Arah lengkungan ke atas melambangkan peningkatan kemahiran dan tahap kebolehpasaran pelajar serta peranan politeknik sebagal peneraju TVET.

Font yang digunakan bagl POLITEKNIK adalah Dodge Font yang berkonsep futuristik melambangkan kesediaan JPP dalam memandu organisasi ke arah kemajuan teknologi global. Font MALAYSIA menggunakan font Abeatby Kai bagi memperlihatkan element kemodenan. Cambria Bold pula di gunakan bagi perkataan yang mewakili nama-nama politeknik yang ada. Rupa huruf Serif yang lebih formal digunakan bagi memperlihatkan kesungguhan Politeknik dalam melahirkan graduan berkualiti dan berdaya saing.

Wama merah melambangkan keberanian dan kegagahan. Wama hitam pula mewakili aspek profesionalisma.