jppk 2023logo pislmn rasmi2020 sirim v3

TAHUN 2022 TAHUN KECEMERLANGAN PIS

ahniah kepada semua warga PIS di atas pencapaian cemerlang 100% skor pencapaian KPI JPPKK . Pada tahun 2022, PIS juga telah menerima Anugerah POLYCC Cemerlang dan Anugerah Kebolehpasaran Graduan Terbaik.
Semoga 25 tahun PIS pada tahun 2023 ini, kejayaan demi kejayaan terus dicipta dengan semangat one team one dream.......