jppk 2023logo pislmn rasmi2020 sirim v3

Unit Pembangunan Instruksional & Multimedia

UIDM (Unit for Instructional Development & Multimedia) adalah hasil dari penjenamaan semula Unit Multimedia & Sumber yang dahulunya dikenali sebagai Unit Audio Visual - AVA  yang telah sedia ada di politeknik ini.

Kini unit ini bukan sahaja terlibat dengan penyediaan perkhidmatan audio visual malah lebih kepada pembangunan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran (P&P) terbantu multimedia bagi membantu meningkatkan kualiti proses P&P di Politeknik.

Hubungi Kami

Unit Pembangunan Instruksional & Multimedia
Tel : 07-261 2488 ext 1663
Faks : 07-261 2402