Panduan Pengguna (Manual / Soalan Lazim dll)
Portal Rasmi PIS > Sistem Maklumbalas Pelanggan Bersepadu > Panduan Pengguna (Manual / Soalan Lazim dll)

Bantuan Carian:


Borang Permohonan Fasiliti Unit Teknologi Maklumat

Solution

Borang Permohonan Penggunaan Fasiliti di Unit Teknologi Maklumat

Attachments:
03-10-borang-permohonan-Fasiliti.docx 03-10-borang-permohonan-Fasiliti.docx

 
Was this article helpful? yes / no
Related articles Panduan Penggunaan Borang KEW.PA-10 (SMPB) : Pengguna UTM dan UPS
Borang Permohonan Pemasangan Perisian
Article details
Article ID: 10
Category: Borang ICT
Views: 529
Rating (Votes): Article rated 3.4/5.0 (10)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid