jppk 2023logo pislmn rasmi2020 sirim v3

 

 cisec intro


Fungsi / Perkhidmatan

Fungsi dan peranan CISEC adalah :

  • Mempastikan PIS mencapai Key Strategik Indicator (KSI) 1 seperti yang dirancang oleh JPPKK bagi tahun 2016 – 2020 iaitu 90% kadar graduan yang di ambil bekerja.
  • Memudahcara jaringan dan kolaborasi di antara PIS dengan industri ke arah hubungan strategik yang meningkatkan kadar bekerja graduan PIS.
  • Menyediakan perkhidmatan dan maklumbalas terhadap keperluan industri terutama yang melibatkan kolaborasi dan penempatan kerja graduan.
  • Menyediakan khidmat nasihat kerjaya, perancangan dan persediaan graduan ke alam pekerjaan.
  • Meningkatkan kebolehpasaran (marketability) dan kebolehkerjaan (employability) graduan PIS melalui program pembangunan GE.
  • Melaksanakan program-program yang dirancang oleh Jabatan Pengajian Politeknik (JPP) dan PIS bagi meningkatkan GE seperti program CEO Faculty, Industry Advisory Committee (IAC) dan sebagainya.
  • Melaksanakan Kajian Pengesanan Graduan 1L5G dan Sistem Pengesanan Graduan (SPG) bagi PIS.

 

cisec chart

 

 

Sub-kategori