Sijil Kemahiran Rekabentuk Grafik

Sijil Kemahiran Rekabentuk Grafik adalah satu program peringkat sijil yang ditawarkan di bawah Program Sijil Kemahiran Politeknik. Tempoh pengajian adalah selama dua (2) tahun. Pelajar juga akan mengikuti program latihan industrie selama enam (6) bulan semasa di semester empat (4). Program ini mendedahkan pelajar kepada asas rekabentuk dalama spekteori dan amali. Pelajar akan mengikuti sesi pembelajaran seperti kelas teori dan amali di bilik kuliah, studio rekabentuk dan makmal komputer. Kandungan utama program ini meliputi kursus Asas Seni dan Rekabentuk, Komputer Grafik, Fotografi Digital, Tipografi, Rekabentuk Identiti Korporat, Rekabentuk Penerbitan, Rekabentuk Pembungkusan, Ilustrasi, Rekabentuk Pengiklanan, Rekabentuk Multimedia dan Portfolio.Kursus-kursus tersebut dapat menyediakan pengetahuan asas dalam bidang grafik dan kemahiran teknikal bagi memenuhi permintaan industry masa kini.

Tempoh Pengajian : 4 Semester


Prospek Kerjaya

Program ini melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang boleh diaplikasikan dalam bidang pekerjaan yang berkaitandenganRekabentukGrafik yang mana membolehkan para lulusan memulakan kerjaya mereka dalam industri yang berkaitan.

Peluang pekerjaan di dalam Sijil Kemahiran Rekabentuk Grafik ini ialah:

  • Pembantu Pereka Grafik
  • Assistant DTP Artist
  • Jurufoto
  • Pembantu Percetakan
  • Pelukis Ilustrasi
  • Assistant Display Artist
  • Usahawan dalam bidang grafik

Syarat Kemasukan

Pelajar berkeperluan khas (ketidakupayaan pendengaran)

  1. Warganegara Malaysia
  2. Calon merupakan pelajar berkeperluan khas (ketidakupayaan pendengaran)
  3. Tamat Tingkatan 5 dari Sekolah Pendidikan Khas kelolaan Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia atau Program Pencantuman Pendidikan Khas di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia

 

Maklumat Lanjut :  Program Sijil Kemahiran Rekaan Grafik
Sumber : Portal Pengambilan Pelajar Politeknik