Pengurusan Tertinggi PIS

Ts Noor Aidi binti Nadzri

PENGARAH
Ts. Noor Aidi binti Nadzri

Ts Hj Hamdan

TIMBALAN PENGARAH (AKADEMIK) 
Ts. Hj. Hamdan Bin Samdin

Noor Azmi Asmawi

TIMBALAN PENGARAH (SOKONGAN AKADEMIK)
Noor Azmi Bin Hj Asmawi