logo4lmn rasmiiso1

Semakan Keputusan Rasmi Peperiksaan Sesi DISEMBER 2018

Makluman kepada semua pelajar, tarikh KEPUTUSAN RASMI SESI DISEMBER 2018 adalah pada 15 MEI 2019 (RABU) jam 9.00 pagi.
Pelajar boleh menyemak melalui menu pelajar. Manakala tarikh akhir rayuan terhadap keputusan rasmi sesi Disember 2018 oleh pelajar adalah pada 23 MEI 2019 (KHAMIS).
Peringatan untuk pelajar semester akhir, pastikan slip keputusan anda tertera kenyataan TAMAT PENGAJIAN.Pastikan ejaan nama dan no. kad pengenalan anda adalah betul.

http://spmp.pis.edu.my/